Parterapi/relationsproblem

Har ni fastnat i ett mönster ni inte kan ta er ur på egen hand eller har ni en kris i relationen?

Alla parrelationer har sina utmaningar. Det är vanligt att man har tänkt på parterapi under lång tid innan man kommer till mig. Alltför ofta är parterapi en sista utväg. Jag skulle önska att parterapi eller varför inte, en relationsbesiktning, vore ett första steg att ta när man inte når eller förstår varandra på egen hand. Eller varför inte gå i parsamtal i förebyggande syfte, för att förstå och lära känna varandra bättre.  Troligtvis är du på denna sida för att du funderar kring parterapi/parsamtal/äktenskapsrådgivning och det är vanligt att man söker professionell hjälp om:
 

 • ni bråkat länge om samma sak utan att åstadkomma betydande förbättringar
 • tidigare otrohet eller svek fortfarande påverkar relationen
 • intimiteten och närhet minskat betydande
 • livsomställningar som sjukdom, föräldraskap, barns flytt, pension eller arbetslöshet påverkar relationen negativ
 • ni upplever er låsta i positioner i relationen och relationen utvecklas negativt
 • någon av er är ofta frustrerad, ledsen eller arg i relationen och upplever att den inte får sina behov tillgodosedda
 • tystnaden dominerar i relationen

 
I parterapi söker vi förståelse för hur olikheterna mellan er kan leda till konflikter. Hur ni förstärker varandras negativa beteenden och skapar negativa cirklar. Kampen för att förändra den andres beteenden får ofta motsatt effekt. Vi arbetar med djupgående förståelse och acceptans samt att var och en undersöker egna tanke- och beteendemönster och konsekvenserna av dessa i relationen.
En parterapi hos mig inleds alltid med en bedömningsfas som mynnar ut i en problemanalys. Under en bedömning arbetar vi enbart för att få en förståelse för er som individer, ert samspel och hur era beteenden påverkar samspelet och hur samspelet påverkar era beteenden. De flesta som kommer till mig har väntat länge på att söka hjälp och är ivriga att få hjälp och kan känna frustration över att vi inte startar igång med terapi direkt men precis som i vilka andra yrkesområden som helst så behöver man inleda ett arbete med att analysera problemet innan man sätter in åtgärder.
 
BEDÖMNINGSFAS i parterapi. 

 1. Inför första samtalet får ni var och en fylla i formulär digitalt.
 2. Första samtalet. Ni får båda ge er bild av de hinder ni stöter på i relationen samt det ni tycker fungerar bra. När vi diskuterar era hinder kommer ni få beskriva konkreta situationer där era hinder visar sig. Vi går bland annat igenom områden som tillit, samarbete, problemlösning, föräldraskap, intimitet. Vilka förväntningar har ni på en parterapi? I slutet av samtalet får ni med er hemuppgifter till nästa session.
 3. Individuella sessioner. Jag träffar er individuellt vid varsitt tillfälle. Vi går igenom hemuppgiften, er bakgrund, tidigare relationer samt en kort tillbakablick på de problem ni tog upp under det första samtalet. Samtalet avslutas med att ni får nya hemuppgifter till nästa session.
 4. Avslutande bedömningssamtal. Jag återkopplar min bild av ert samspel. Vilket är ert problemområde? Hur ser ert samspel ut? Hur ni som individer påverkar samspelet och hur ert samspel påverkar er som individer. Vilket område ska vi fokusera på i en parterapi? Syftet med bedömningssamtalen är att ge er en fördjupad bild av er själva och ert samspel som en plattform för att arbeta ifrån i den kommande parterapin.

 
BEHANDLINGSFAS i parterapi. 
Under varje session arbetar vi med ert samspel utifrån acceptans och förändring med den fördjupade förståelsen för varandra som grund. Ni kommer alltid att få hemuppgifter att arbeta med och det innebär att ni måste avsätta tid för detta. Er insats är det som kommer att styra utfallet, jag kan bara visa er hur ni ska göra men själva arbetet gör ni. Jag kan inte nog betona detta. Det är som att ha en personlig tränare, ni kommer inte att få en bra kondition och starka muskler av att bara träffa den personlige tränaren utan ni måste arbeta hårt med de övningar ni får för att det ska ge resultat på sikt. Parterapi fungerar på samma sätt, förändring tar tid och man behöver vara målinriktad och uthållig.
Vanliga frågor och funderingar:
Hur många sessioner behöver vi gå? Hur lång tid kommer parterapin att ta?
Mitt ärliga svar är: Det beror helt på er. Parterapi är ingen snabb tågfärd mellan Malmö och Stockholm, det är snarare en långsam bilfärd med matpauser, felkörningar, glädje över en positiv förändring, frustration över ens egna och den andras tillkortakommanden, euforin över nya insikter och erfarenheter.  Min uppgift är att vara där vid stoppen och visa på möjliga vägar och er uppgift är att samarbeta för att ta er framåt. Hur lång tid det kommer att ta att köra mellan Malmö och Stockholm? Det ärliga svaret är, jag vet inte och jag råder er att inte lägga någon energi på den frågan utan lägga energi på att gå in i bilen, vrida om nyckeln och börja jobba med er själva.
 
Det är dyrt att gå i parterapi.
Under en begränsad period i livet kommer ni att lägga en viss summa pengar på att förändra och förbättra er relation. Som alltid när det gäller pengar så är det en fråga om prioriteringar. Om man har en begränsad ekonomi så rekommenderar jag att man vänder sig till den kommunala familjerådgivningen i er kommun för att göra det ni har möjlighet till. Min rekommendation är att prata igenom det här innan ni tar kontakt och fatta ett gemensamt beslut utifrån er specifika situation.